Gebruikersnaam:
Wachtwoord:Foutieve gebruikersnaam en/of wachtwoord.

Vergunningen

Informatie voor gebruikers van communicatiemiddelen in Nederland.
Het Alert pictogram bij de apparatuur in onze JBE webshop geeft aan dat voor gebruik van deze apparatuur een vergunning nodig is. In Nederland is Agentschap Telecom verantwoordelijk voor het beheer van het radiofrequentiespectrum. Daarnaast controleert deze of deze regels worden nageleefd.

Spelregels
Met de juiste apparatuur voorkomt u dat u storing veroorzaakt en dat u na een controle van het agentschap wordt geconfronteerd met eventuele boetes. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Voor bepaalde apparatuur is geen vergunning nodig, maar zijn er wel spelregels waaraan u zich moet houden.

Gebruik met vergunning
Een vergunning kan worden verleend voor mobilofoon en/of portofoongebruik in de VHF- en UHF-banden, maritieme en luchtvaart gebruikers en gelicentieerde zendamateurs. De vergunning kunt u aanvragen bij Agentschap Telecom. Een vergunning geldt alleen voor gebruik in Nederland, voor het buitenland moeten afzonderlijke vergunningen worden aangevraagd.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 076-5212881 of email info@jbe.nl. Voor vergunningaanvragen kun u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum van Agentschap Telecom op 050-5877444. U kunt ook de website van Agentschap Telecom raadplegen www.agentschaptelecom.nl.

X